Security

Veiligheid voor Alles !!!

De hieronder voorgestelde tekeningen geven een voorstelling van de mogelijke wegverandereningen op het parkoers. De in het VET aangeduide plaatsen zijn VERBODEN ZONES VOOR HET PUBLIEK. De pijl geeft de rijrichting van de wagen aan.


Securite avant tout !!!

Les dessins représentés ci-dessous donnent une representation des carrefours et embranchements sur le parcours. Les zones marquées en GRAS sont des ZONES INDERDITES AU PUBLIC. La flèche indique le sens de circulation.


Security